Page 7 - HSNL Photocopy Đức Hào
P. 7

Điểm đến của niềm tin và chất lượng


     Đức Hào Quảng Ngãi vinh dự là đối tác của các hãng sản xuất máy Photocopy nổi

     tiếng như: Fuji Xerox, Ricoh, Toshiba, Canon…, là đại lý ủy quyền chính  thức cung
     cấp các sản phẩm của tập đoàn Fuji Xerox, tập đoàn chuyên sản xuất máy

     Photocopy, máy in… tại Quảng Ngãi.


                                  TẦM NHÌN
                              Trở thành đơn vị cung cấp máy văn

                              phòng hàng đầu tại Việt Nam.

                              Trở thành đối tác đáng tin cậy của

                              nhiều tập đoàn thiết bị máy văn

                              phòng.


                                   SỨ MỆNH
                              Không ngừng cải tiến & phát triển

                              tạo ra những sản phẩm/ dịch vụ

                              chất lượng với giá thành tốt nhất.

                              Mang đến giải pháp tối ưu giúp thúc

                              đẩy kinh doanh cho Doanh nghiệp.
                    GIÁ TRỊ CỐT LÕI
       Uy tín: Đức Hào đặt chữ “tín” lên hàng đầu, lấy Uy Tín là tôn chỉ trong


       hoạt động kinh doanh.

       Tận tâm: Chúng tôi ý thức rõ ràng chữ “tâm” trong nghề nghiệp. Thể

       hiện qua thái độ làm việc, sự trung thực, chính sách chăm sóc khách

       hàng.

       Chuyên nghiệp: Toàn thể nhân viên thuộc mái nhà chung Đức Hào

       luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp.       7                   ĐỨC HÀO QUẢNG NGÃI - GIỚI THIỆU
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12